Közbeszerzési tanácsadás a KKV szektor részére

dr-hargittay-szabolcs-ugyved-kozbeszerzesAz új Közbeszerzési Törvény számos ponton érinti a KKV szektor életét. Ez különösen igaz arra, ha Uniós pénzből valósul meg az eljárás. A Kbt. roppant szigorú előírásainak való megfelelés azonban nem könnyű feladat. Egy egyszerűnek induló közbeszerzési eljárás is elhúzódhat, illetve a gyakori jogorvoslatok során „rémálommá” válhat, ha nem a megfelelő szakértelemmel kezelik a felmerülő problémákat.

Ügyvédi Irodánk vállalja közbeszerzési eljárások előkészítését és teljes körű lebonyolítását. Nem hagyjuk magukra ügyfeleinket a projekt megvalósulását követően sem, szakértőink állnak rendelkezésükre a közbeszerzési eljárás lezárultát követő problémák felmerülése esetén is.

 Dr. Hargittay Szabolcs ügyvéd vagyok, a Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda partnere, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. A közbeszerzési eljárások területén mind pályázói, mind kiírói oldalon jelentős szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezem. Keressen bizalommal egy díjmentes bemutatkozó konzultáció tekintetében, amennyiben segíthetem vállalkozását.

 


 

FAQ

Mikor lépett hatályba az új Közbeszerzési Törvény?

2015. november 1-jén lépett hatályba a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), amely jogszabály számos rendelkezése érinti a mikro- kis- és középvállalkozásokat is

 

Mi változott meg 2015. november 1-jén? Miért és hogyan érintheti az új Kbt. a KKV szektor életét?

Az egyik legfontosabb változás, hogy jóval nagyobb nyilvánosságot kapnak az Uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések. Köszönhető ez annak, hogy az új hatályos Kbt. értelmében minden vállalkozás közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, mely legalább 25 millió forintos uniós és/vagy hazai támogatásból kívánja beruházásait (szolgáltatás, árubeszerzés, építési beruházás) megvalósítani

 

Fel lehet-e “darabolni”, illetve „szét lehet-e választani” úgy a beszerzéseket, hogy a vállalkozás mentesüljön a közbeszerzési kötelezettség alól?

Jogszerűen nem lehet. Az úgynevezett “egybeszámítás” szabályai értelmében az azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk esetében egybe kell számítani az egyes beszerzéseket. Az egybeszámítási szabályok, némi eltéréssel, de vonatkoznak az építési beruházásokra és a szolgáltatás megrendelésére is

 

Ki az a FAKSZ? Hol található meg a FAKSZ névjegyzék?

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásban (és egyéb, jogszabály által meghatározott esetekben) az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A FAKSZ névjegyzék a Közbeszerzési Hatóság honlapján található meg.

 

Mi a szankció, amennyiben vállalkozása megsérti a Kbt. szabályait vagy egyáltalán nem folytat le közbeszerzési eljárást?

Ha a vállalkozás megsérti a Kbt. szabályait, akkor egyfelől a Közbeszerzési Hatóságtól számíthat büntetésre, ami adott esetben pénzbírság is lehet, másfelől az Uniós ellenőrző szervek is alkalmazhatnak szankciókat. Az egyik legsúlyosabb szakció a pénzügyi korrekció, amely a támogatás teljes összegének visszafizetésével is járhat.

 

Miben nyújt segítséget Önnek Ügyvédi Irodánk?

- elkészítjük az eljárást megindító felhívást és dokumentációt, szükség szerint a közbeszerzési szabályzatot;
- kapcsolatot tartunk a Miniszterelnökséggel (KFF), illetve a közreműködő szervezettel;
- vállaljuk a szerződéskötésben, illetve az esetleges szerződésmódosításban való közreműködést;
- képviseletet látunk el a közbeszerzési eljárások kapcsán felmerülő jogorvoslati eljárásokban, ideértve a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság előtti eljárást is.